Co czeka inwestorów w 2019?

 w Inwestycje

Na horyzoncie coraz bardziej rysują się zawirowania globalnych rynków. USA i Chiny nieustannie straszą się nawzajem wojną handlową, natomiast Brytyjczycy w dalszym ciągu myślą o wyjściu z Unii Europejskiej. Widać jednak potencjał wzrostów, które nadają choćby rynki wzrostowe takie jak Brazylia, gdzie indeks Bovespa, w którego skład wchodzą akcje ponad 500 spółek pobił swój własny rekord.

Brexit

Wielka Brytania powinna opuścić Unię Europejską 29 marca bieżącego roku. Od tego momentu zacznie obowiązywać tak zwany okres przejściowy. Wielka Brytania nie będzie wtedy członkiem Unii Europejskiej, jednakże będą obowiązywać wszystkie przepisy dotyczące wspólnego rynku UE, unii celnej UE, a także m.in. swoboda przepływu osób.

Skutkiem może być także spadek PKB tego kraju, co także obniży dochody Brytyjczyków i może spowodować większe bezrobocie. Dla gospodarki kraju oznacza to mniejsze obroty handlowe z innymi państwami europejskimi, a także w późniejszym czasie ograniczony swobodny przepływ potencjalnych pracowników.

Amerykański gigant

Gospodarka USA ma się dobrze, przez co w dalszym ciągu można przewidywać ruchy ze strony giganta, które będą związane z wojną handlową i presją wywieraną na Chinach. Co więcej, z amerykańskiego rynku obligacji dobiegają sygnały o spadku rentowności 10-letnich papierów skarbowych przy wzroście rentowności papierów korporacyjnych.

Inwestorzy niedawno usłyszeli ważne słowa zarządzającego Fedem w Dallas Roberta Kaplana, który należy do komisji komunikacji z rynkiem w banku centralnym. Powiedział on bowiem, że spadki na rynku akcji powinny wpłynąć na decyzję banku, by nie podwyższać stóp procentowych.

Spółki w dalszym ciągu pozostają rentowne i nie widać bardziej znaczących spadków zysków, przez co trudno mówić tutaj o recesji.

PPK

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) wejdą w życie już 1 lipca 2019 roku. Początkowo będą one przeznaczone dla przedsiębiorców zatrudniających minimum 250 osób. W kolejnych latach program ma być poszerzany o kolejne grupy uczestników. Docelowo, system PPK ma objąć 11,5 miliona osób, w ramach którego obowiązywać będą obligatoryjne zasilenia, które mają być procentem wynagrodzenia pracownika. Zebrane środki mają być inwestowane na giełdzie.

Projekt emerytalny na rynku będzie miał największy wpływ na indeks WIG20, ponieważ nie mniej niż 40% środków zostanie zainwestowane w 20 największych przedsiębiorstw z GPW. Kolejno rozdzielane będą środki na indeks mWIG40, a także na pozostałe spółki z GPW i rynków państw OECD.

Warto jednak sceptycznie spojrzeć na wzrosty obaw o zbliżające się globalne spowolnienie gospodarcze, które mogą przynieść większą zmienność rynków niż dotychczas.

Referencyjna stopa NBP

Do tej pory nie widać spływających wiadomości o możliwej podwyżce stóp procentowych w 2019 roku. Pomimo potencjalnego wzrostu inflacji przez rosnące ceny (np. energii) trzeba wyczekiwać wzrostu podwyżek ze strony Systemu Rezerwy Federalnej (Fed) oraz Europejskiego Banku Centralnego (EBC), których raczej nic nie zwiastuje. Wobec tego istnieje możliwość podwyżek stóp, jednak większość jej się nie spodziewa. Dlaczego inwestorzy nie chcą podwyżek stóp referencyjnych?

Podobnie jak w przypadku amerykańskiego rynku, podwyżki stóp procentowych nie są pożądane przez inwestorów, ponieważ wpływają one na oprocentowanie kredytów, a tym samym wzrost kosztów związanych z obsługą długu, co często oznacza dla spółki akcyjnej niższy zysk na akcję. Dalej wiąże się to z niższą atrakcyjnością tych walorów pod względem inwestycyjnym.

Przygotował i opracował: Filip Niedziela

Polecane posty
KONTAKT