Czym jest fundusz private equity?

 w Inwestycje

W sytuacji, gdy przedsiębiorstwo dąży do rozszerzenia swojej działalności, pojawia się potrzeba zgromadzenia odpowiedniej ilości środków finansowych. Właściciele firm często decydują się na zaciągnięcie kredytów w tym celu, rynek kapitałowy oferuje jednak inne, często korzystniejsze rozwiązanie, jakim jest fundusz typu private equity.

Termin ten pochodzi z języka angielskiego i oznacza specjalny rodzaj inwestycji kapitałowych w spółki nie notowane jeszcze na giełdzie. Średnio- i długoterminowe zaangażowanie kapitałów dotyczy firm prywatnych i najczęściej spożytkowane jest na założenie firmy, rozszerzenie jej działalności lub wykupu jej części bądź też całości. Uzyskanie środków finansowych różni się od zaciągania pożyczek lub kredytów od banku, gdzie istnieje prawo do odsetek i spłaty całej kwoty – w przypadku private equity pieniądze zainkasować można w zamian za udziały w firmie, których wartość uzależniona jest od rozwoju i rentowności firmy.

Inwestycje firmyPrivate equity podzielić można na trzy człony inwestycji kapitałowych. Pierwszy z nich to venture capital, który dotyczy inwestycji w przedsiębiorstwa znajdujące się we wczesnym etapie rozwoju, w związku z czym działanie takie związane jest z występowaniem ryzyka. Drugi rodzaj private equity to buyout capital – polegający na wykupie we współpracy z teraźniejszym bądź nowym zarządem, części lub całości istniejącej firmy. W tym przypadku, do przeprowadzenia transakcji zazwyczaj korzysta się z kapitału dłużnego. Ostatni z segmentów, to mezzanine capital, który specjalizuje się w dostarczaniu środków pieniężnych na dalszy rozwój firmy, która wcześniej korzystała z funduszu venture capital. Sytuacja taka ma zazwyczaj miejsce, kiedy to spółka nie do końca jeszcze radzi sobie na rynku i potrzebuje dodatkowego wsparcia finansowego, jednak nie mogą otrzymać go ze strony banków.

Finansowanie typu private equity wiąże się z wieloma korzyściami dla spółki. Przede wszystkim to perspektywa szybszej ekspansji – dzięki finansowemu wsparciu rodzi się możliwość zdominowania konkurencji w swoim sektorze. Jednak fundusz to nie tylko finansowa podpora, ale przede wszystkim ogromne wsparcie merytoryczne wynikające z doświadczenia inwestora w prowadzeniu różnych biznesów. Propozycja współpracy z private equity, to także możliwość posłużenia się kontaktami biznesowymi funduszu do zdobycia nowych kontrahentów. Takie zamierzenie na pewno w korzystny sposób wpłynie na skalę przychodów i profitów uzyskanych przez firmę.

Jednakże nim inwestor zdecyduje się przeznaczyć fundusze na rozwój konkretnej spółki, musi mieć miejsce precyzyjna analiza przedsiębiorstwa, która pozwoli określić opłacalność danej inwestycji. Jeżeli badanie takie nie zniechęci inwestora, spółka nie tylko zyskuje środki finansowe, ale również wiarygodność i atrakcyjność na rynku.

Bezsprzecznie przedsiębiorstwa, które skorzystały z zasobu finansowego private equity rozwijają się w o wiele szybszym tempie, niż konsorcjum pozbawione tego wsparcia. Sektor private equity stał się w efekcie nieodłącznym elementem polskiego rynku kapitałowego, a przez to istotnym czynnikiem rozwoju gospodarki kraju.

Polecane posty
KONTAKT