Fundusze inwestycyjne – narzędzie pomnażania kapitału

 w Inwestycje

Oszczędzanie bardzo często wiąże się z inwestowaniem pieniędzy. Nie trzeba jednak decydować się na samodzielne inwestycje, które zazwyczaj obarczone są wysokim ryzykiem oraz potrzebą zgromadzenia dużego kapitału początkowego. Bezpiecznym rozwiązaniem, odpowiednim nawet dla amatorów w tej sferze, są fundusze inwestycyjne, niewymagające dużych środków finansowych oraz niemal zupełnie nieobarczone ryzykiem.

Fundusze inwestycyjne w ostatnich czasach zostały zakwalifikowane do jednej z podstawowych form pomnażania kapitału. Metoda ta polega na obracaniu finansami wielu uczestników rynku, osób prawnych, fizycznych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej. Interesariusze lokują część swoich środków na funduszu zarządzanym przez specjalistów finansowych, którzy dzięki „składce finansowej”, mają większe możliwości inwestowania. Głównymi podmiotami zarządzającymi są Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych – w Polsce działa ich około 60, natomiast do najpopularniejszych, które uplasowały się na najwyższej pozycji w 2014 roku, zaliczyć można Noble Funds, KBC i Union Investment (wg rankingu opublikowanego przez Rzeczpospolitą).

Wśród funduszy inwestycyjnych wyróżnia się przede wszystkim fundusz zamknięty i otwarty. Pierwszy z wymienionych charakteryzuje się dobrowolnością celów inwestycyjnych, z góry określonymi zasadami funkcjonowania i wyznaczonymi prawnie wielkościami kapitału akcyjnego, jak również stałą liczbą tytułów uczestnictwa certyfikatów inwestycyjnych. Tytułem takim w tym przypadku są certyfikaty inwestycyjne, natomiast w funduszach otwartych są to jednostki uczestnictwa. Fundusz Inwestycyjny Otwarty (FIO) odznacza się większą płynnością finansową niż Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (FIZ). Fundusze otwarte są najpopularniejszą formą inwestowania w Polsce. Jego cechą jest także elastyczność – musi dostosować się do pojawiających się zmian rynkowych i odpowiednio szybko dokonać konwersji pieniężnej, z lokaty na gotówkę.

Sposoby oszczędzaniaNa rynku występuje także druga grupa funduszy inwestycyjnych, do których zalicza się fundusze rynku pieniężnego, obligacyjne, zrównoważone oraz akcyjne. Pierwsze z nich lokowane są w papierach dłużnych na krótki okres – jest to rodzaj funduszy, który charakteryzuje się najmniejszym ryzykiem i oprocentowaniem porównywalnym do lokat bankowych. Kolejne fundusze, obligacyjne, inwestowane są w obligacje skarbowe, szczególnie te długookresowe. W porównaniu do tych poprzednich, stopa zwrotu jest nieco wyższa, jednak nadal niezbyt wysoka. Fundusze zrównoważone lokują środki między innymi w bony skarbowe i obligacje Skarbu Państwa oraz akcje, które są notowane na giełdzie papierów wartościowych. Ostatnie z wymienionych cechują się najwyższym ryzykiem w tej grupie funduszy i najwyższą stopą zwrotu, która może przekraczać nawet 100%. Głównym przedmiotem inwestowania tego narzędzia są akcje.

Przodującą korzyścią lokowania środków w fundusze inwestycyjne są wyższe zyski w porównaniu na przykład do lokat bankowych, których oprocentowanie wynosi 2-2,5%. Aby zainwestować w tą formę oszczędzania, nie potrzeba dużej ilości środków finansowych, co skutkuje tym, że korzysta z niej większa liczba osób. Lokując środki w funduszach inwestycyjnych można zaoszczędzić także na czasie, co w przypadku kupna papierów wartościowych jest znacznie dłuższym procesem. Kolejną korzyścią tej metody oszczędzania jest przekazywanie środków specjalistom w dziedzinie finansów, którzy znają rynek i wiedzą, kiedy stopa zwrotu będzie najwyższa.

W ostatnich czasach fundusze inwestycyjne stają się coraz popularniejszą formą pomnażania kapitału – to dobre rozwiązanie dla osób rozpoczynających swoją przygodę ze światem finansów. Dzięki poradom doradców finansowych, w co najlepiej środki zainwestować, bardzo szybko będzie można cieszyć się wypracowanym w ten sposób zyskiem.

Polecane posty
KONTAKT