Fundusze Private Equity (PE)

 w Inwestycje

Wiemy już czym są fundusze inwestycyjne, w jaki sposób funkcjonują oraz ile możemy na nich zarobić. Znamy ogólne rodzaje oraz ich zbliżone charakterystyki. Natomiast nie są to wszystkie zagadnienia związane z obszarem funduszy inwestycyjnych, a tylko ogólna ich część. O samych funduszach mówi się coraz więcej, w kontekście bieżących spraw, ale także jako instrumentu pozwalającego skutecznie pomnażać swoje oszczędności. Społeczeństwo jest coraz bardziej świadome swojej sytuacji i chciałoby w pewien sposób zabezpieczyć przyszłość swoją oraz swoich bliskich. Sama praca zawodowa oraz system emerytalny może nie wystarczyć. W związku z tym chciałbym przedstawić dobrze znaną ideę funduszy o charakterze private equity (PE), które z powodzeniem działają od lat 50 ubiegłego wieku.

I. Najważniejsze informacje o PE

Na początek, odpowiedzmy sobie na pytanie czym są i w jakim celu tworzone są fundusze private equity?

Jest to pewien typ inwestycji kapitałowych, związanych ze spółkami, które są niedopuszczone do obrotu publicznego. Źródłem ich finansowania jest właśnie formuła private equity. Celem spółek jest późniejsza odsprzedaż udziałów spółki z zyskiem w przyszłości. Aby to osiągnąć, inwestycje tego rodzaju mają postawione średnio- i długoterminowe cele ukierunkowane na zysk z przyrostu wartości kapitału. Private equity zarządza majątkiem uczestników funduszu, przy czym nie skupia się tylko na maksymalizacji kapitału finansowego czy materialnego, ale jest zainteresowany i zaangażowany długookresowym przyrostem wartości. Co ma znaczenie przy sprzedaży udziałów w przyszłości kolejnym nabywcom. Średni okres czasowy inwestycji private equity wynosi od 4 do nawet 7 lat. Prognozowany wyższy zwrot z zainwestowanych środków jest związany z większym ryzykiem dla samego inwestora.

Przykładowa budowa struktury działalności private equity:

Należy pamiętać, że od inwestorów w tego typu funduszach pobierana jest opłata i jest ona ustalana wcześniej, w zależności od zarządzającego funduszem. Private equity jest bardzo szczególnym narzędziem rynku finansowego. Konstrukcja funduszu jest odporna na wahania gospodarcze, a same jednostki działające na rynku są odpowiednio uporządkowane oraz stabilne.

Garść statystyk o funduszach typu PE:

 • w 1946 roku powstał pierwszy, amerykański fundusz PE;
 • w 1980 r. na rynku działały 24 fundusze PE;
 • w 1980 r. największy wówczas amerykański fundusz PE, zarządzany przez KKR & Co. LP (wcześniej Kohlberg Kravis) zgromadził łącznie 135 mln USD;
 • w 2015 roku mieliśmy już ponad 6 600 podmiotów finansowych o tym charakterze;
 • w 2015 roku fundusze PE zawarły łącznie transakcje na kwotę 400 mld dolarów;
 • światowy lider, amerykański JP Morgan zarządza funduszem w wysokości 6,5 mld USD.

W skali światowej, fundusze PE odgrywają kolosalną rolę. Gdyby nie taka forma inwestowania, nie znalibyśmy takich globalnych marek firmowych jak Intel, Google, eBay czy Amazon. Kilka mniejszych przedsiębiorstw takich jak Vision Express, Knoll czy Tetley, również zostały wsparte przez środki finansowe PE. Polskimi przykładami jest Radio Zet, sieć bankomatów Euronet, Home.pl, Alpinus czy słynne wypożyczalnie kaset Bevery Hills Video.

II. Rys historyczny

Historia PE sięga końca lat 40. XX wieku, kiedy to w 1946 roku powstał pierwszy tego typu amerykański fundusz o nazwie Amercian Research and Development Corporation (ARDC). Autorami i pomysłodawcami zostali Georges Doriot, były dziekan Harvardu oraz Karl Taylor Comtpon prezes Massachusetts Institute of Technology (MIT). Głównym założeniem funduszu było zainteresowanie właścicieli firm do inwestowania po wojnie szczególnie w gospodarkę USA.

Fundusz w 1957 roku zainwestował kwotę 70 tys. dolarów w producenta komputerów i podzespołów, amerykańską firmę informatyczną Digital Equipment Corporation (DEC). Sprzedany 11 lat później zakupiony pakiet pozwolił zainkasować 355 mln dolarów, co daje stopę zwrotu na poziomie 117%. To wydarzenie sprawiło, że potencjalni inwestorzy zaczęli interesować się inwestycjami w przedsiębiorstwa we wczesnej fazie swojego rozwoju. W rezultacie, w latach 70., nastąpił duży skok w funduszach inwestycyjnych i powstało wiele nowych. Sam ARDC zaczął inwestować pieniądze w firmy z doliny krzemowej. Lata 80. XX wieku to przede wszystkim fundusz PE – Kravis Roberts, który zarządzał ogromnymi środkami, jak na tamte lata, a mianowicie kwotą 135 mln dolarów.

Początek lat 90., to wejście ogromnych pieniędzy w PE, ale z zupełnie innej strony, niż spodziewał się rynek. Pojawiły się instytucje, które również chciały wnieść swój kapitał do funduszy i dobrze zarobić. Wśród zainteresowanych instytucji były państwowe fundusze majątkowe, szkoły wyższe czy fundusze emerytalne. Warto przytoczyć tutaj ciekawostkę dotyczącą amerykańskich funduszy emerytalnych. Przeprowadzone badania rynku funduszy emerytalnych ujawniły, że od 5% do 10% aktywów jest inwestowane właśnie w PE. Średnio taka inwestycja przynosi ponad 12% rocznie w okresie jednej dekady. Jak to interpretować? Inwestując 1 dolara, po okresie 10 lat, mamy zwrot na poziomie 3,2 dolara. Jest do bardzo dobry wynik, szczególnie gdy zainwestowana kwota zazwyczaj wynosi minimum kilka tysięcy.

Bardzo ciekawym przypadkiem PE jest Izrael. 3 lata temu padł historyczny rekord na rynku funduszów. Firmy rozpoczynające swoją działalność pozyskały łącznie około 3,6 mld dolarów, a 69 z nich „poszła pod młotek” za 5,4 mld dolarów. Co oznacza, że 1 dolar, zwracał się w stosunku do 1 do 1,5. Można rzec, że Izrael to odpowiednik doliny krzemowej w tym regionie świata. Jak PE wygląda na rynku krajowym? Raport pt: „Rynek private equity 2016”, potwierdza tendencje wzrostową. Kwota inwestycji w 2015 roku wyniosła ponad 803 mln euro, co stanowiło niecałe 0,2% PKB. Dla porównania w 2012 roku kwota inwestycji w PE to tylko 473 mln euro.

III. W co najczęściej inwestuje PE w Polsce?

Wynik analizy spółek portfelowych jest dość zróżnicowany. Każdy fundusz posiada trochę inną strategię inwestowania pozyskanych środków. Pierwsza 5-tka wg. analizy firmy KPMG, kształtuje się następują:

 • Technologie informacyjne oraz media i komunikacja;
 • Produkcja przemysłowa;
 • Handel detaliczny i dobra konsumpcyjne;
 • Medycyna i farmacja;
 • Usługi dla biznesu oraz produkcja żywności.

Wyniki analizy w większości pokrywają się z rzeczywistością, bowiem fundusze zarządzane przez naszych specjalistów, inwestują środki finansowe m.in. w produkcje przemysłową oraz dobra konsumpcyjne, co potwierdza prawidłowość badań. Oprócz wymienionych gałęzi, coraz bardziej popularne są inwestycje nieruchomościowe, w które Polacy bardzo lubią lokować swoje środki. Horyzont czasowy jest dłuższy w tym przypadku, ale zwrot z inwestycji jest na relatywnie wysokim oraz bezpiecznym poziomie. Wszystko zależy od obranej strategii inwestycyjnej. W Polsce, private equity krok po kroku zyskują systematycznie na znaczeniu i zainteresowaniu inwestorów, a sama branża jest w początkowej fazie intensywnego rozwoju. Świadomość inwestycyjno-finansowa potencjalnych klientów jest niestety dość niska, a rygorystyczne przepisy uniemożliwiają oraz zniechęcają inwestorów. Przedsiębiorcy nadal wolą korzystać z kredytu bankowego, zamiast wykorzystać inwestowanie przy pomocy PE. Warto dobrze dobrać i przemyśleć strategię inwestycyjną pod indywidualne potrzeby inwestora. Jako specjalista od finansowania projektów, mogę powiedzieć, że samo podjęcie decyzji inwestycyjnej, to szereg spotkań ze ekspertami z danej dziedziny, w którą zamierzamy ulokować środki. Nie jest to łatwy proces, trzeba wszystko sprawdzić pod kątem finansowym, prawnym, inwestycyjnym i ryzykiem jakie wiąże ze sobą. Moim zdaniem, „boom” na fundusze inwestycyjne jeszcze przed nami i warto już teraz zainteresować się ofertą, by wybrać tę najlepszą. W naszym portfolio posiadamy kilka interesujących inwestycji PE, które bardzo dobrze rokują na przyszłość. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani, to zapraszam do kontaktu z naszymi konsultantami finansowymi w celu omówienia bliższych szczegółów. Jesteśmy również otwarci na nowe formy współpracy inwestycyjnej jak i biznesowej. Współfinansujemy nowe przedsiębiorstwa oraz start-upy, pomagając w ich szybkim rozwoju i budując indywidualne strategie na kolejne lata.

Przygotował i opracował: Finance Project Manager Arionn Investment.

Polecane posty
KONTAKT