Inwestycje w fundusze nieruchomości

 w Inwestycje

Jednym z dość młodych rynków, ale i posiadających ogromny potencjał, jest rynek funduszy inwestujących w nieruchomości. Jego początek wyznacza rok 2004, a dokładnie – wejście Polski do Unii Europejskiej oraz przyłączenie się do ogromnego, unijnego rynku produktów finansowych. Obecnie przybiera on na sile, doganiając w stopniu rozwoju inne państwa europejskie.

Funduszy nieruchomości przede wszystkim nie należy mylić z bezpośrednimi inwestycjami w nieruchomości. W tym drugim przypadku, konieczne jest zamrożenie dużych pieniędzy na długi odcinek czasu. Cechą charakterystyczną tego typu inwestycji jest również ponoszenie kosztów związanych z odpowiednim zarządzaniem zakupionymi budynkami, ale także i niska płynność oraz problem z oszacowaniem ich wartości. Fundusze inwestycyjne w nieruchomości to z kolei cenny sposób na dywersyfikację aktywów, co więcej, aby zacząć działać w tym sektorze wystarczy niewielki nakład kapitału, nie trzeba także ponosić dodatkowych kosztów związanych z zarządzaniem. Korzyścią tego typu inwestycji jest również jej wyższa płynność niż bezpośrednie inwestowanie w nieruchomości.

We wstępnej fazie rozwoju, mówiąc o funduszach nieruchomości, mówiło się o funduszach zamkniętych, które charakteryzują się tym, że zamiast jednostek uczestnictwa, inwestorzy otrzymują certyfikaty inwestycyjne. Za ich pośrednictwem najczęściej inwestuje się w nieruchomości komercyjne, m.in. w centra handlowe, biurowce czy hale magazynowe.

Inwestycje w nieruchomośćW ostatnim czasie, alternatywną dla funduszy nieruchomości o charakterze zamkniętym, stały się fundusze otwarte, tj. oparte na jednostkach inwestycyjnych. Mimo, że opcja ta stała się dostępna dla polskich inwestorów stosunkowo niedawno, nie brakuje wokół niej zainteresowania. Dowód na to może stanowić fakt, iż tego typu fundusz skupia największe aktywa pośród innych funduszy inwestujących w nieruchomości.

Rynek nieruchomości jest stale otwarty na nowych inwestorów, którzy chętnie zamrożą swoje fundusze w nowe obiekty. Najczęściej lokują oni swoje środki w obiekty handlowe,powierzchnie biurowe, magazynowe czy też inwestują w ziemię – ze względu na niski stopień ryzyka. Inwestorzy, którzy wybierają wyższe ryzyko, mogą postawić na fundusze inwestujące w projekty deweloperskie. Trzeba pamiętać, że wraz ze wzrostem ryzyka, zysk uzyskany z określonej inwestycji również rośnie. Wartość obiektu o charakterze komercyjnym zwiększa się szybciej niż się wydaje – zainwestowane środki mogą wzrosnąć nawet kilkukrotnie. Istotny jest również fakt, iż wzrost zainteresowania inwestorów wpłynie bezpośrednio na szybszy rozwój rynku nieruchomości, wyniki spółek działających w obszarze zarządzania obiektami komercyjnymi oraz wzrost wartości udziałów poszczególnych jednostek działających w tym obszarze. Coraz chętniej fundusze nieruchomości czerpią także dochody z najmu nieruchomości, co ułatwia im jednocześnie przewidywalność oraz stałość dochodów z inwestycji.

Polski rynek nieruchomości jest obszarem, w który należy inwestować. Brak wpływu sytuacji na giełdzie na inwestycje w fundusze nieruchomości oraz wysoka ich rentowność to czynniki, które powinny zadecydować o skierowaniu swojego kapitału właśnie na ten młody, choć bardzo obiecujący rynek.

Polecane posty
KONTAKT