Inwestycje w rozwój, czyli fundusze venture capital

 w Inwestycje

Główną przeszkodą, na jaką natrafiają spółki we wczesnym stadium rozwoju, to tzw. luka kapitałowa, która uniemożliwia jej dalszy rozwój. Firmy takie rozpoczynają poszukiwania inwestorów, którzy w zamian za udziały w firmie, zgodziliby się finansować niepewne, jednak być może niezwykle zyskowne inwestycje – mowa o venture capital.

Inwestycje venture capital, będące odmianą private equity, dokonywane są na niepublicznym rynku kapitałowym – zasilają budżety małych przedsiębiorstw, które w początkowym etapie rozwoju mają trudności w uzyskaniu wsparcia kapitałowego. Venture capital to forma inwestowania średnio- i długoterminowego, jednak w ściśle określonych ramach czasowych, trwa najczęściej od 3 do 7 lat. Poprzez tego typu zaangażowanie kapitałowe w nowe i obarczone pewnym ryzykiem projekty, inwestor (lub też kilku inwestorów) staje się akcjonariuszem lub udziałowcem firmy. Wszelkie kwestie związane z tego typu inwestycją, tj. zakres pomocy oraz współpracy, jak również warunki wyjścia z inwestycji, regulowane są poprzez umowę inwestycyjną.

pomoc inwestoraGłównym celem takiej formy finansowania jest wzrost wartości rynkowej przedsiębiorstwa. Wkład finansowy najczęściej wykorzystywany jest na zakup nowych urządzeń, rozbudowanie sieci sprzedaży oraz restrukturyzacje i zwiększenie środków obrotowych spółki. Obszary, w które najczęściej się inwestuje, związane są z nowymi technologiami, mającymi duże szanse na szybki rozwój, między innymi: telekomunikacja, informatyka czy biotechnologie. Jeśli chodzi o samych inwestorów, mogą nimi być agencje rządowe i władze lokalne, które są inwestorem publicznym, po drugiej stronie stoją banki, korporacje, fundusze emerytalne i osoby fizyczne należące do sekcji prywatnej – tzw. aniołowie biznesu (z ang. business angel).

Finansowanie venture capital można podzielić na kilka form, w zależności od stadium rozwoju firmy będącej przedmiotem inwestycji. Podział taki wynika z potrzeb dostosowania kapitału ryzyka do problemów danego przedsiębiorstwa. Finansowanie fazy „zasiewu” (z ang. seed capital) polega na wprowadzeniu kapitału w najwcześniejszym momencie, w którym tworzy się dopiero prototyp produktu, buduje biznesplan czy przeprowadza badania rynkowe. Inwestowanie w przedsiębiorstwa na takim etapie rozwoju wiąże się z największym ryzykiem, dlatego też bardzo rzadko ma ono miejsce.

Kolejna forma, zwana start-up’em, finansuje wejście przedsiębiorcy ze swoim produktem na rynek. Produkty te najczęściej stanowią przedsięwzięcia z obszaru tzw. wysokich technologii. Następna forma z kolei finansuje wczesny rozwój, ekspansje i wzrost, a także operacje wykupu menadżerskiego. Można wymienić również inwestycje venture capital, które dotyczą prywatyzacji i restrukturyzacji – pieniądze wykorzystywane są wówczas na pomoc w przeprowadzeniu tych działań.

W Polsce rynek venture capital cały czas się rozwija, jednak póki co nadal znajduje się na niskim poziomie. Specjaliści mówią, że Polska powoli staje się jedną z najciekawszych lokalizacji dla tych funduszy w Europie Środkowo-Wschodniej, zaś w światowym rankingu zajmuje wysoką 28. lokatę wśród 118 państw. Wszystkie te przewidywania i raporty pozwalają stawiać Polskę jako dobre, pewne i przyszłościowe miejsce na inwestycje związane z sektorem venture capital.

Polecane posty
KONTAKT