Jak skutecznie chronić swoje zgromadzone oszczędności przed inflacją?

 w Newsletter

Zebraliśmy już całkiem spory kapitał finansowy na swoim koncie osobistym w banku. Zazwyczaj nie jest ono oprocentowane lub jest niskooprocentowane. Jeśli jest tak faktycznie, to nasze pieniądze tracą realnie na wartości. Dlaczego tak się dzieje?

Wszystko to za sprawą inflacji. Jest to procesu, który powoduje wzrost cen w określonej gospodarce, co skutkuje utratą wartości posiadanego pieniądza w danym czasie. Przyczyną inflacji mogą być różne czynniki, w tym np.:

 • nadmierna podaż państwowego pieniądza kreowana przez instytucje finansowe np. bank centralny i instytucje państwowe;
 • niespodziewany wzrost kosztów usług produkcyjnych, związanych z surowcami z sektora energetycznego (wzrost cen ropy naftowej);
 • brak równowagi w zaplanowanym budżecie państwa (sytuacja, w której wydatki są wyższe od wpływów);
 • zadłużenie państwa w postaci nadmiernych inwestycji;
 • proces nadmiernego kredytowania bez banki.

Coraz więcej w przestrzeni publicznej mówi się o inflacji, co z kolei przekłada się na rozmowy o ochronie wartości swoich aktywów pieniężnych. W tym przypadku na myśl często przychodzą takie formy zabezpieczenia jak: konto oszczędnościowe, obligacje skarbowe czy lokata bankowa, która nie zawsze jest w pełni skuteczna. Osiągnięty zysk musi być jednak większy od wskaźnika inflacji i wtedy forma lokaty czy oprocentowanego konta przynosi realną wartość i chroni nasze pieniądze. Ponadto, trzeba od sumy wypracowanej kwoty odjąć, obowiązkowy podatek od zysków kapitałowych, który obecnie wynosi 19%. Dopiero wtedy będziemy wiedzieć czy nasz końcowy zysk przekroczył aktualny stopień inflacji.

Jaka jest skuteczna recepta na inflację?

Obecnie mamy bardzo wiele możliwości inwestowania swoich pieniędzy oraz ochrony oszczędności. Przede wszystkim, warto się zastanowić jaką kwotę chcemy zainwestować, ponieważ w przypadku większych pieniędzy należy pomyśleć o dywersyfikacji swoich aktywów. Możemy podzielić wszystkie zebrane oszczędności i dokonać podziału tak, aby lokować je w różnych formach tj. rachunki oszczędnościowe, nieruchomości czy lokaty. Oprócz tych 3 najczęściej wymienianych, mamy jeszcze inne rozwiązania inwestycyjne, takie jak np. fundusze inwestycyjne, będące długofalowym planem zabezpieczenia swoich finansów. Warto powiedzieć kilka słów więcej o funduszach inwestycyjnych, ponieważ jest to forma, która bardzo skutecznie radzi sobie z inflacją i daje możliwość uzyskania ponadprzeciętnych wyników w dłuższym okresie czasu niż zwykłe lokaty bankowe czy rachunki oszczędnościowe.

Jakie możliwości zyskuje inwestujący w fundusze inwestycyjne:

 • Bardzo duży wybór strategii inwestycyjnej, co przekłada się na wysoki stopień elastyczności (fundusze inwestycje, zagraniczne, krajowe, akcyjne, zrównoważone, kapitałowe, emerytalne, pasywne, gotówkowe i pieniężne itp.).
 • Możliwość stałego i regularnego inwestowania niewielkich kwot, przez co budujemy swój kapitał efektywnie i w dłuższej perspektywie.
 • Inwestując w różne fundusze, nasze środki są bardziej odporne na różne wahania gospodarcze.
 • Potencjalnie wyższy zysk niż zwykłe formy oszczędzania, ze względu na aktywną politykę zarządzających funduszem.
 • Udogodnienia dla uczestników oraz klientów w postaci cyklicznych informacji o wynikach, uruchomienia specjalnej infolinii dla klientów czy publikacji broszur inwestycyjnych.
 • Kadra zarządzająca należy do ekspertów z wielu dziedzin inwestycyjnych i finansowych.

Inwestując w finansowe instrumenty długoterminowe o potencjalnym wyższym zysku, budujemy stabilnie swój kilkuletni kapitał portfelowy. Co z kolei, przekłada się na realny zysk przekraczający poziom występującej inflacji. Warto zatem dobrze przemyśleć swoją decyzję inwestycyjną w oparciu o czas jaki posiadamy i środki jakie chcemy ulokować. Obecny rynek oferuje bardzo szeroką gamę funduszy inwestycyjnych, przez co każda zainteresowana osoba powinna znaleźć taki funduszy, który przypadnie do jej preferencji inwestycyjnych.

Przygotował i opracował: Finance Project Manager Arionn Investment.

Polecane posty
KONTAKT