Karty produktowe funduszy inwestycyjnych

 w Inwestycje

Potencjalny inwestor zanim zdecyduje się zainwestować swoje oszczędności będzie sprawdzał możliwości zysku z wielu różnych instrumentów finansowych. Pewnie zdecyduje się wybrać ten model inwestycyjny, który zaoferuje mu największą stopę zwrotu. Takim instrumentem niewątpliwie są fundusze inwestycyjne. Aby przekonać nowych klientów do kupna jednostek funduszu bądź certyfikatów, tworzone są specjalne karty funduszu, które mają pomóc nowym klientom zaznajomić się z dostępną ofertą. Ponadto, na kartach produktowych poszczególnych funduszy inwestycyjnych możemy znaleźć sporo przydatnych informacji, które pomogą potencjalnemu inwestorowi podjąć decyzje co do wyboru odpowiedniego produktu inwestycyjnego. Ocena danych, jakie znajdziemy w takich dokumentach jest często kluczowa.

Czym jest karta produktowa funduszu?

Jest to dokument, który posiada jedną lub maksymalnie trzy strony w przypadku bardzo szczegółowej charakterystyki. Ważne jest to, że są to materiały nieobowiązkowe i nie są powiązane z przepisami prawa oraz ustaw. Jakie informacje znajdą się na karcie, w głównej mierze zależy od towarzystwa inwestycyjnego lub zarządzającego danym funduszem. Są to materiały o charakterze informacyjnym oraz promocyjnym. Przede wszystkim chodzi o ułatwienie decyzji inwestorom w przystępny oraz czytelny sposób.

Co możemy znaleźć na kartach funduszy inwestycyjnych?

Przede wszystkim powinny znaleźć się tam informacje ogólne, mówiące o profilu inwestora. Dzięki niemu określony jest horyzont czasowy inwestycji, oczekiwana stopa zwrotu jak i wysokość potencjalnych zysków. Znaleźć się powinna też informacja o poziomie awersji do ryzyka. Na niektórych kartach znajdziemy też informacje o polityce inwestycyjnej, wskazującej konkretne instrumenty finansowe, gdzie dany fundusz lokuje przekazany kapitał finansowy. Dodatkowo, pojawiają się diagramy z podaną przykładową strukturą inwestycyjną wraz z dywersyfikacją. Dobrze, gdy z karty możemy przeczytać informacje o: zarządzającym funduszem, TFI, depozytariuszu oraz audytorze funduszowym. Bardzo ważnym elementem są także parametry funduszu, gdzie omawiane są takie kwestie, jak:

  • informacja o zarządzającym funduszem
  • walutę funduszu
  • ustalenie minimalnej kwoty zapisu oraz opłaty
  • docelowa stopa zwrotu
  • okres częstotliwości wyceny
  • wycena funduszu i jego wyników
  • wskazanie audytora oraz depozytariusza
  • wskazanie Towarzystwa Funduszu Inwestycyjnego
  • określenie czasu trwania funduszu.

W dalszej kolejności określony zostanie poziom ryzyka inwestycyjnego.Obecnie stosowaną skalą jest ta stworzona w oparciu przez syntetyczny wskaźnik zysku i ryzyka (SRRI), która została określona od 1 (potencjalnie niższy zysk – niskie ryzyko) do 7 (potencjalnie wyższy zysk – wyższe ryzyko). Inną ważną skalą jest rekomendowany okres czasowy inwestycji. Zazwyczaj jest on podany od 1 roku do 5 lat.

Często fundusze inwestycyjne na kartach produktowych wskazują na swoje mocne strony oraz zalety. Wśród nich zwykle znajdziemy, takie argumenty jak: silna pozycja rynkowa, koncentracja na określonym rynku, struktury inwestycji w prostszej formie czy doświadczona kadra zarządzająca.

Karta produktu funduszu inwestycyjnego nie może nie zawierać wykresu wraz z aktualną wartością certyfikatu bądź wartością danej jednostki. Przedstawiony wykres zazwyczaj prezentuje wartość w określonym czasie po danej wycenie funduszu. Dzięki temu inwestor może zapoznać się z wynikami z dłuższego okresu czasowego. W następnym artykule, omówiona zostanie kwestia broszur informacyjnych związanych z funduszem inwestycyjnym. Broszury to zdecydowanie inny dokument, w którym znajdziemy dużo więcej szczegółów dotyczących zainwestowanych środków w konkretne spółki, start-upy, nieruchomości, udziały itd. Dla potencjalnego inwestora jest to skarbnica wiedzy.

Przygotował i opracował analityk Arionn Investment.

Polecane posty
KONTAKT