Kim są aniołowie biznesu?

 w Inwestycje, Pozyskiwanie kapitału

Chcąc pozyskać zewnętrzne finansowanie firmy, warto zwrócić się do aniołów biznesu (ang. Business Angels). Są to inwestorzy, którzy powierzają własne pieniądze na przedsięwzięcia będące we wczesnych fazach rozwoju przedsiębiorstwa (seed i startup). Inwestują oni stosunkowo niewielkie kwoty w projekty o dużym potencjale wzrostu. Aniołowie biznesu to głównie doświadczeni przedsiębiorcy, posiadający własne firmy. Wiedzą jak podejmować decyzje, działać efektywnie i nie popełniać błędów. Pozwala to na dynamiczny rozwój firmy, w którą lokują swój kapitał.

Business Angels najczęściej inwestują w przedsięwzięcia we wczesnej fazie rozwoju, jednak zdarza się również, że wspomagają oni firmy na innych etapach, pomagając w procesach kredytowania lub finansowania oraz wejścia na giełdę papierów wartościowych. Inwestycje nie ograniczają się do jednego sektora, wbrew powszechnej opinii finansowania tylko przedsięwzięć z branży nowych technologii. Poszukują oni raczej projektów o dużym potencjale wzrostu i dostępie do rosnącego rynku, bez względu na branżę, w jakiej firmy te funkcjonują. Dodatkowym atutem firmy, chcącej pozyskać kapitał od Business Angels, jest kompetentny zespół projektowy, który potrafi dokładnie przeanalizować swoje przedsięwzięcie, jego koszty oraz możliwości realizacji.

Aniołowie biznesu są skłonni zainwestować od kilkuset tysięcy złotych do nawet kilku milionów. Według statystyk optymalna kwota wynosi 500 tys. zł., ale dopuszczalne są również projekty, wymagające zarówno mniejszego, jak i większego kapitału. Uzależnione jest to od innowacyjnego pomysłu przedsiębiorcy oraz zasobów finansowych inwestora. Czas trwania inwestycji wynosi średnio kilka lat (od 3 do 7). Wsparcie udzielane przez anioła biznesu nie ma jedynie formy długu lub kapitału. Kluczowe znaczenie ma również jego wiedza, doświadczenie oraz kontakty biznesowe. Osobiste zaangażowanie inwestora w spółkę niesie dodatkową wartość. Najczęściej pełni on funkcję członka rady nadzorczej. Motywy działań takich inwestorów mogą być różne – głównym celem jest zbudowanie wartości firmy, aby po kilku latach sprzedać swoje udziały za wyższą kwotę i osiągnąć zysk. Poza tym, znaczenie może mieć również poczucie odpowiedzialności społecznej, chęć pomocy młodym przedsiębiorcom oraz stały kontakt z rozwijającymi się rynkami.

Business AngelsPrzewaga aniołów biznesu nad innymi inwestorami to przede wszystkim niższe koszty due diligence, efektywny monitoring inwestycji, szybkość reakcji na błędne decyzje oraz przyjmowanie na siebie wysokiego ryzyka niepowodzenia. Ze względu na to, że taki inwestor lokuje własne pieniądze, jest on partnerem elastycznym i stanowczym.

W rozwoju nieformalnych inwestycji istotną rolę odgrywa platforma informacyjno–doradcza Business Angels Networks. Jest ona łącznikiem między przedsiębiorcami a inwestorami. Finansowana jest przez opłaty wnoszone przez obie strony. Bardzo dobrze rozwinięta sieć BAN występuje w Wielkiej Brytanii, Niemczech oraz Francji. Takie placówki mogą działać jako spółki prywatne, fundacje, stowarzyszenia, czy organizacje non-profit. W Polsce również działają sieci aniołów biznesu, takie jak: PolBAN (pierwszy polski klub działający od 2003 r.), Grupa Trinity, Lewiatan BA, Secus Wsparcie Biznesu.

Anioły biznesu to doskonałe rozwiązanie w pozyskiwaniu potrzebnych funduszy na rozwój firmy. Dzięki ich pomocy możliwa staje się realizacja nawet najbardziej innowacyjnych i ryzykownych projektów. Wiele znanych firm tj. Apple, Starbucks czy Amazon.com korzystało lub nadal korzysta z tej formy finansowania. W Polsce ze wsparcia aniołów biznesu skorzystali m.in. Merlin.pl , sieć „W Biegu Cafe”, czy Polidea (firma z branży IT oferująca pełen zakres usług związanych z aplikacjami mobilnymi).

Polecane posty
KONTAKT