Komentarz analityka – sytuacja funduszy inwestycyjnych – sierpień 2018

 w Newsletter

Na początku III kwartału, po pierwszym miesiącu umiarkowanie poprawiła się sytuacja na światowych giełdach, w tym także w Polsce. Wpłynęło to pozytywnie na wyniki funduszy inwestycyjnych, które przyniosły dodatnie stopy zwrotu. Inaczej niż było pod koniec II kwartału w czerwcu, gdzie większość inwestorów dokonywała wypłat. Ostatecznie nastąpił wzrost na koniec lipca o plus 0,6%, co przekłada się na ponad 281 mld zł w aktywach krajowych funduszy inwestycyjnych. Obecnie najlepiej i najszybciej rosną aktywa funduszy gotówkowych oraz pieniężnych, gdzie wzrost osiągnął poziom prawie dwukrotności na koniec lipca – 54,4 mld zł. W innych grupach funduszy pojawiły się równie dodatnie wyniki lub bardzo nieznaczne spadki wartości aktywów.

Odwilż na giełdach przełożyła się na dodatnie wyniki i jest dobrym prognostykiem na kolejne miesiące 2018 roku. Oczywiście, dużo też zależy od tego co będzie się działo na rynkach zagranicznych, choćby w Turcji czy Chinach. Jednakże, powolne wzrosty wśród funduszy inwestycyjnych mogą wskazywać na poprawę nastrojów inwestorów. Co z kolei przekłada się na coraz lepsze wyniki i większe zainteresowanie rynkiem inwestycyjnym wśród nowych potencjalnych klientów. Fundusze inwestycyjne coraz lepiej sobie radzą jako narzędzia pomnażające oszczędności Polaków, dające większy zysk niż tradycyjne formy inwestowania – jak lokaty i konta oszczędnościowe. Tak więc, można założyć, że III kwartał będzie zdecydowanie lepszy od poprzedniego, co przełoży się na kolejne wzrosty aktywów funduszowych.

Komentarz: Finance Project Manager Arionn Investment.

Polecane posty
KONTAKT