(NIE)skuteczne oszczędzanie

 w Inwestycje

Skuteczne oszczędzanie to wyzwanie, przed którym staje każdy z nas. Inwestowanie oraz oszczędzanie są ze sobą bowiem ściśle połączone. Pamiętając o bezpieczeństwie swoich środków myślimy przede wszystkim o jak najwyższej stopie zwrotu, jednak zapominamy o innych równie ważnych czynnikach makroekonomicznych – jednym z nich jest inflacja.

Inflacja – wróg oszczędności

Według szacunków Głównego Urzędu Statystycznego wskaźnik cen dóbr i usług konsumpcyjnych (potocznie inflacja) wyniósł 1,9 proc., wyższy niż przed rokiem w tym samym okresie. W ujęciu miesięcznym odnotowano zatem wzrost o 0,2 proc. W sierpniu inflacja wyniosła 2,0 proc. W porównaniu z wrześniem 2017 roku ceny towarów konsumpcyjnych wzrosły o 2,0 proc., a usług o 1,5 proc.

Mówiąc wprost, inflacja to wróg naszych oszczędności. Rosnąca inflacja niesie ze sobą wiele negatywnych skutków. Między innymi są to rosnące ceny w gospodarce narodowej, co przekłada się na wzrost kosztów życia dla każdego Polaka. Zwiększający się wskaźnik inflacji nie powoduje widocznego ubywania naszych pieniędzy z konta czy portfela. Problemem jednak jest siła nabywcza pieniądza, ponieważ przy wzroście tego wskaźnika kupimy realnie mniej niż wcześniej.

Nieopłacalne oszczędzanie

Nisko oprocentowane lokaty i konta oszczędnościowe nie sprzyjają, pomnażaniu finansowego kapitału. Klienci oraz posiadacze kont bankowych nie wiedzą, że w większości przypadków nie zyskają nic na długoterminowej lokacie. Obecnie trudno znaleźć na rynku lokatę, która byłaby w stanie posiadaczowi przynieść realny zysk. Według informacji dostępnych na koniec września 2018 roku średnie nominalne oprocentowanie lokat oferowanych przez banki wyniosło raptem 1,49 proc. Łącząc to z inflacją, statystyczny depozyt w banku przynosi właścicielowi stratę rzędu 0,58 proc. Suma odsetek netto będzie wyraźnie poniżej progu inflacji. Ponadto, trzeba pamiętać jeszcze o podatku belki od zysków kapitałowych, który wynosi obecnie 19 proc., także wypracowana nadwyżka zostanie jeszcze bardziej uszczuplona. Co więcej, patrząc na aktualną sytuację rynkową, trudno o możliwość poprawy wyników. Oczywiście zdarzają, się pojedyncze przypadki lokat oferujących znacznie większe oprocentowanie. Niestety są one zazwyczaj obwarowane dodatkowymi warunkami bankowymi oraz regulaminami, które nie są dla klienta korzystne.

Rozwiązanie problemu

Korzystną alternatywą dla malejących zysków oraz rosnących strat z nieopłacalnych lokat mogą okazać się fundusze inwestycyjne. Co ważne, w porównaniu do innych form inwestowania, Fundusz Inwestycyjny Zamknięty nie wymaga specjalistycznej wiedzy o rynkach finansowych. Indywidualny inwestor nie musi pilnować konstrukcji swojego portfela inwestycyjnego, ponieważ w skład funduszu wchodzą specjaliści finansowi i inwestycyjni. Niektóre z funduszy posiadające elastyczną oraz dopasowaną politykę inwestycyjną pozwalają osiągać dodatnie stopy zwrotu niezależnie od wahań koniunktury.

Przygotował i opracował: Filip Niedziela

Polecane posty
KONTAKT