Pierwszy polski ETF

 w Inwestycje

Dzisiaj, 7 stycznia 2019 roku na warszawskim parkiecie ruszył pierwszy polski ETF, Beta ETF WIG20TR. Wobec tego, dzisiejsza data przejdzie do historii jako dzień debiutu czwartego funduszu ETF.

Podmiotem, który współtworzył Beta ETF WIG20TR Portfelowy FIZ z AgioFunds TFI była izraelska spółka Beta Securities Poland. Natomiast o płynność inwestycji będzie dbał animator rynku – Dom Maklerski BOŚ.

Dotychczas na polskim rynku można było korzystać tylko z ETF-ów na indeksy: WIG20, SP500, DAX, które zostały wprowadzone na parkiet przez luksemburską firmę Lyxor w 2010 roku.
Polski fundusz odwzorowuje zachowanie indeksu WIG20TR, czyli indeks WIG20 uwzględniający wartość skapitalizowanych dywidend wypłacanych przez 20 największych spółek z GPW.
W założeniu tego funduszu, dywidendy nie będą wypłacane na konto inwestora, a akumulowane w wartości certyfikatów funduszu. Można uznać to za dobre rozwiązanie, ponieważ w przypadku wypłacania bezpośrednio dywidendy do inwestora, często nie jest ona reinwestowana.

„Celem inwestycyjnym funduszu jest osiąganie stóp zwrotu odzwierciedlających procentowe zmiany wartości indeksu odniesienia – WIG20TR dla takich samych okresów, niezależnie od tego, czy w okresach tych indeks odniesienia znajduje się w trendzie wzrostowym, czy też w trendzie spadkowym. Cel inwestycyjny funduszu realizowany jest poprzez zastosowanie strategii inwestycyjnej polegającej na ciągłym stosowaniu fizycznej oraz syntetycznej replikacji aktualnej struktury indeksu odniesienia, przy czym udział fizycznej replikacji portfela (opartej na bezpośrednich inwestycjach w akcje) jest nie niższy niż 75 proc. łącznej ekspozycji portfela funduszu na indeks odniesienia. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego.” – czytamy w dokumencie informacyjnym.

Bardzo istotnym faktem jest to, że w przeciwieństwie do funduszy obsługiwanych przez Lyxor, polski fundusz faktycznie będzie skupował akcje, które wchodzą w skład indeksu. W przypadku ETF zarządzanych przez luksemburską spółkę mamy do czynienia jedynie z tak zwaną „replikacją syntetyczną”, która związana jest z tym, że w portfelu funduszu znajdować mogą się inne aktywa aniżeli w indeksie bazowym, a celem zarządzającego jest jedynie osiągnięcie odpowiedniej stopy zwrotu.

Początkowa cena jednego certyfikatu funduszu wynosi 40 zł, co jest pomniejszeniem o 100 razy wartości indeksu WIG20TR.
Zaletą funduszu będzie także niska opłata za zarządzanie, która nie będzie mogła przekroczyć 0,5% w skali roku, co umożliwia pasywne inwestowanie. Wprowadzenie nowych funduszy ETF to kolejny krok w stronę rozwoju rodzimej giełdy. 26 listopada ubiegłego roku, trzy następujące spółki: AgioFunds TFI, Beta Securities Poland oraz DM BOŚ podpisały list intencyjny o współpracy na rzecz promocji oraz rozwoju rynku ETF-ów w Polsce.

Przygotował i opracował: Filip Niedziela

Polecane posty
KONTAKT