Private equity w Polsce

 w Inwestycje, Pozyskiwanie kapitału

Polska uznawana jest za najważniejszy i najbardziej atrakcyjny rynek private equity (PE) wśród wszystkich państw Europy Środkowo-Wschodniej. Nie tylko dlatego, że jest to jedna z największych gospodarek w tym regionie – Polska posiada bowiem dobrze rozwinięty rynek kapitałowy oraz stabilny i nowoczesny system bankowy.

Private equity w PolsceWśród podmiotów, które inwestują w ramach private equity na rynku polskim, wyróżnić można fundusze specjalne, komercyjne, międzynarodowe oraz nieformalne grupy inwestycyjne i inwestorów indywidualnych. Fundusze specjalne operują mniejszą pulą środków niż fundusze komercyjne i oprócz inwestycji kapitałowych zajmują się udzielaniem gwarancji, pożyczek oraz świadczą usługi doradcze. Fundusze komercyjne są zarządzane przez osoby prywatne, często podmioty międzynarodowe. Nieformalne grupy inwestycyjne i tzw. business angels lokują natomiast kapitał w projekty innowacyjne, we wczesnym etapie realizacji, które charakteryzują się dużym ryzykiem.

Polska oferuje inwestorom działania zbliżone do tych, które proponowane są w krajach zachodnich, jednak o znacznie większym potencjale wzrostowym. Według najnowszych danych, prawie połowa środków zainwestowanych przez fundusze private equity w regionie CEE (Europy Środkowo-Wschodniej), została przeznaczona na polskie spółki. Stanowi to doskonałą perspektywę dla rozwoju młodych i innowacyjnych firm, które zmagały się wcześniej z trudnościami związanymi z pozyskiwaniem kapitału. Nic dziwnego zatem, że o Polsce mówi się jako o kraju, który stwarza najbardziej atrakcyjne warunki dla inwestorów private equity – oferuje on dostęp do chłonnego rynku, jak również najlepiej rozwinięty rynek kapitałowy w regionie, ułatwiający wyjście z inwestycji.

Przyczyny takiego stanu rzeczy można doszukiwać się w fakcie, iż Polska gospodarka jest jedną z najszybciej rozwijających się w Unii Europejskiej, przyciągającą zagranicznych inwestorów i gwarantującą im bezpieczne warunki działań w ramach finansowania PE. Rosnąca konsumpcja daje wielu branżom możliwość dynamicznego rozwoju, a duża liczba wykształconych menedżerów gotowa jest do podjęcia współpracy z funduszami, zapewniając profesjonalną obsługę. Na rynku polskim działa wiele innowacyjnych i profesjonalnie zarządzanych firm, które poszukują partnerów biznesowych oraz kapitału na rozwój działalności.

Polska inwestycjeBadanie przeprowadzone w ostatnim czasie na funduszach PE w Polsce wykazało, że większość z nich nie ma problemów z pozyskiwaniem kapitału, a w ostatnich latach fundusze osiągały wysokie zwroty z inwestycji. Ponad 70% spółek zadeklarowało, że zwrot ten był nawet 2-3 krotnie wyższy w ostatnich latach. Sukces ten jest wynikiem przemyślanej strategii, ale także odpowiedniego wykorzystania sprzyjających warunków na rynku. Przyszłość polskiego rynku private equity oceniana jest pozytywnie zarówno przez fundusze, jak i doświadczonych ekspertów. Usługi dla biznesu, medycyna, media i technologia, a w szczególności obszary związane z rozwiązaniami IT i outsourcingiem, uznane zostały za najbardziej atrakcyjne sektory, w które warto obecnie inwestować. Należy tutaj zaznaczyć, że Polska jest młodym rynkiem, jeśli chodzi o tego typu fundusze, dlatego limity inwestycyjne są znacznie niższe w Europie Zachodniej.

Rynek private equity w Polsce ma bardzo silną pozycję w regionie CEE. Istnieje wiele przesłanek do tego, że atrakcyjność tego rynku w najbliższych latach jeszcze wzrośnie. Polska posiada doskonałe warunki sprzyjające inwestycjom w ramach PE i jako jedyna okazała się w ostatnich latach odporna na kryzys. W najbliższej przyszłości atuty polskiego rynku z pewnością pozwolą przyciągać coraz większą liczbę inwestorów z całego świata.

Polecane posty
KONTAKT