Przebieg procesu pozyskiwania kapitału inwestorskiego

 w Pozyskiwanie kapitału

Jeżeli wszystkie możliwe kredyty zostały już przyznane, a firma nadal wykazuje zapotrzebowanie na dodatkowe środki finansowe, warto podjąć próbę pozyskania kapitału inwestorskiego. Inwestorzy są kolejnym potencjalnym i najlepszym kierunkiem, dzięki któremu można pozyskać środki na rozpoczęcie lub rozwój działalności. Jednak, aby je otrzymać, potrzeba wielu starań i przygotowań.

Dokumentacja spółkaProces poszukiwania inwestora należy rozpocząć od wykonania kilku niezbędnych czynności związanych z firmą. Zasadniczym aspektem jest określenie kwoty potrzebnej do rozpoczęcia lub rozwoju przedsiębiorstwa, a więc kwoty, jaką chce się uzyskać od inwestora. W dalszej kolejności niezwykle ważną kwestią, bardzo często determinującą to, czy inwestor będzie współpracą zainteresowany, jest sporządzenie kompletnej dokumentacji na temat spółki – oszacowanie jej wartości, przygotowanie materiałów informacyjnych, które będą zawierać, oprócz podstawowych danych, również cele inwestycyjne oraz plan finansowy. Rzetelne przygotowanie takiej dokumentacji zwiększa szanse na pozyskanie kapitału.

W zależności od ryzyka i potrzebnej kwoty, można wyróżnić trzy główne źródła pozyskiwania kapitału. Transakcję inwestycyjną można zawrzeć z zamożnym inwestorem indywidualnym (ZII), który zwraca szczególną uwagę na zabezpieczenie powierzonych środków. Głównym przedmiotem jego zainteresowania są: firmy, złoto, instrumenty pozabankowych pożyczek hipotecznych oraz obligacje korporacyjne na rynku niepublicznym. ZII przeprowadzają transakcje przeważnie z pośrednikami finansowymi, którzy prowadzą własną działalność lub są „freelancerami”. Wśród tej grupy inwestorów można wyróżnić dwa rodzaje jednostek: osoby, które zwracają szczególną uwagę na poziom ROE, który powinien kształtować się na poziomie 36-48% w skali roku oraz osoby, dla których ważnym aspektem jest zabezpieczenie i spłata przekazanych środków oraz uzyskanie stopy zwrotu na poziomie 14-24%.

Podobnym typem inwestora są aniołowie biznesu, czyli tzw. Business Angels. Do grona tego należą osoby prywatne, które przekazują własne fundusze na inwestycje. Od inwestorów VC różnią się jedynie przedmiotem lokowania środków – aniołowie biznesu przekazują fundusze w projekty, które następnie nadzorują, pomagając w ich realizacji.

Kolejny rodzaj to inwestorzy venture capital, charakteryzujący się tendencją do ponoszenia wysokiego ryzyka oraz wysokiej stopy zwrotu. Pierwsze z nich funkcjonują w następujących formach: General Partner/Limited Partner, spółka prawa handlowego i fundusze inwestycyjne zamknięte. Na rynkach zagranicznych najczęściej wykorzystywana jest pierwsza z wymienionych form.

Relacje inwestorskieOstatnim źródłem pozyskania środków na funkcjonowanie spółki są pieniądze z budżetu Unii Europejskiej. Instytucją odpowiedzialną za tego typu inwestycje jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Krajowy Fundusz Kapitałowy. Fundusze te muszą być wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem, co musi zostać dokładnie udokumentowane.

Pozyskanie kapitału wiąże się z utrzymywaniem ciągłego kontaktu z inwestorem. Ważnymi czynnikami z jego punktu widzenia są czas i jakość, czyli szybkość przesyłania informacji i ich ważność oraz znaczenie. Przedsiębiorcy, którzy mają inwestować w dany biznes, potrzebują konkretnego planu działania, który można od razu wprowadzić w życie. W trosce o relacje inwestorskie Giełda Papierów Wartościowych zorganizowała konkurs, na którym spotkali się przedstawiciele firm, by wymienić się doświadczeniami, ale także wyłonić osobę lidera, która najlepiej dba o komunikację z inwestorem.

W staraniach o kapitał inwestycyjny niezwykle ważne jest odpowiednie przygotowanie do rozmowy z inwestorem. Od pierwszego wrażenia zazwyczaj zależy, czy firma rozpocznie lub rozwinie swoją działalność za pomocą funduszy inwestora. Rozsądnym rozwiązaniem jest również zasięgnięcie porady u specjalistów z zakresu działalności inwestycyjnej, którzy w zależności od oczekiwań i możliwości klienta, wskażą odpowiedniego inwestora i dopełnią wszelkich formalności.

Polecane posty
KONTAKT