Wykupy menadżerskie i buyout capital

 w Inwestycje

Finansowanie na zasadzie private equity znacznie różni się od zaciągania kredytów lub pożyczek w banku. Jednym z trzech rodzajów tego typu finansowania jest buyout capital, opierający się na systemie przejęć oraz wykupów menadżerskich, które w szczególności ma miejsce w przypadku przedsiębiorstw borykających się z kryzysem.

Buyout capital to fundusz przeznaczany na wykup całości lub części istniejącej firmy, który dokonuje się we współpracy z obecnym lub nowym zarządem. Transakcje tego typu najczęściej dotyczą spółek notowanych na giełdzie – aby doszło do ich realizacji konieczne jest przedstawienie stosownej oferty przejęcia aktualnym właścicielom firmy.

przejecie akcjiPotrzeba funduszy w postaci buyout capital wynika z faktu, iż w większości przypadków jednostka wykupująca nie posiada do realizacji transakcji wystarczających środków własnych. Wówczas decyduje się skorzystać z zewnętrznej pomocy, którą stanowi właśnie buyout capital. Uzyskanie tego typu środków znacznie zwiększa wiarygodność menadżera planującego wykup, gdyż oznacza to pozytywną weryfikację projektu przejęcia ze strony inwestorów. Warto zaznaczyć również różnicę pomiędzy korzystaniem z pożyczek bądź kredytów oferowanych przez bank a finansowaniem w ramach buyout capital. Kredytodawca wymaga spłaty długu w określonym terminie wraz z odsetkami, w drugim przypadku wsparcie finansowe uzyskuje się w zamian za udziały w firmie, a zysk inwestorów uzależniony jest od poziomu rozwoju firmy.

Wykup menadżerski uznaje się za praktyczny sposób na ominięcie wszelkich formalności wynikających z zakładania własnej działalności gospodarczej. Przejęcie słabo prosperującej, choć z potencjałem firmy, wymaga jedynie zgromadzenia odpowiednich funduszy oraz akceptacji na przejęcie ze strony obecnego zarządu.

Buyout capital może być przeznaczony na dwa rodzaje wykupu menedżerskiego: MBO i MBI. Pierwszy z nich, Management Buy Out (MBO), polega na wykupie akcji, udziałów lub części danego przedsiębiorstwa od właścicieli, co skutkuje przejęciem kontroli nad firmą przez menedżerów spółki. Drugim typem wykupu menedżerskiego jest MBI, czy Management Buy In, co najłatwiej wytłumaczyć jako „wkup” menedżerski. Różni się od MBO tym, że menedżerowie z zewnątrz firmy wykupują akcje lub udziały przedsiębiorstwa oraz przejmują nad nim dowodzenie (nie pracują w danej firmie, jak w przypadku MBO). Management Buy In najczęściej następuje wtedy, gdy kierownictwo z zewnątrz zauważa nieefektywne dowodzenie przedsiębiorstwem, jednocześnie dostrzegając ogromny potencjał wzrostu spółki.

W Polsce zauważa się wyraźne niedostosowanie infrastruktury finansowej do potrzeb rozwijającego się sektora wykupów menadżerskich. Warto więc zaznaczyć, iż transakcje tego typu (buyout capital) są źródłem znaczącego potencjału rozwoju polskiej gospodarki.

Polecane posty
KONTAKT